Hårt liv att vara rockstar

dragen i ett rep efter en bil en hel helg… Continue Reading →

Sveaskog

Kärnvärden är för mig ganska abstrakt, i vissa företag jag stött på är det mer eller mindre bara en hygienfaktor att ha dem. Därför var det…

Continue Reading →