Sveaskog

Posted on November 19, 2013

Kärnvärden är för mig ganska abstrakt, i vissa företag jag stött på är det mer eller mindre bara en hygienfaktor att ha dem. Därför var det…

… kul att få träffa detta företaget där åtminstone jag kände att man i alla delar av organisationen tagit till sig dessa värdeord och faktiskt försökt jobba efter dem. Jag filmade dessa filmer under ca en vecka och det mynnade ut i fyra filmer på ca 5 minuter styck som användes internt i företaget. Detta är ett hoppkok av dessa filmer med syftet att användas i Sveaskogs externa kommunikation.