Informativ TV reklam

Posted on December 16, 2013

Vilken typ av TV reklam som funkar och inte funkar finns det nog tyvärr ingen matematisk ekvation för.
Utan det handlar oftast om en magkänsla. Jag regisserade och gjorde denna utbudsreklam för ett viktigt ämne till en liten men extremt tydlig målgrupp. En målgrupp som består av människor som regelbundet tar blodförtunnande mediciner och måste därför göra regelbundna tester på vårdcentralen. Så det som var absolut viktigast var att prata direkt till denna målgrupp och vara extremt tydlig i sitt budskap. TV reklamen gick nyligen i Stockholm och kunden var nöjd med utslaget så magkänslan hade rätt denna gång!