Life Science…

Posted on September 8, 2011

Vi på Populate gjorde denna lilla film under sommaren. Ursprungsidéen som presenterades var att jobba med procent, Hollywood 1% of the world film industry…. Stockholm-Uppsala 1% of the worlds Life Science industry. Kommunikativt hade ett sådant budskap varit mycket starkare men tyvärr så strandade vi att hitta tillräckligt tydliga siffror för att underbygga det. Så detta blev resultatet.